What's happening?

Korona Królów: 3x136

Odcinek 381

Sprawa Mołdawii potęguje spór między Polską i Węgrami. Jagiełło uzmysławia Jadwidze, że przyjście na świat siostrzeńca zachwieje sojuszem z sąsiadami. Układ sił zmieni się na korzyść Luksemburczyka.

Korona Królów: s3e136
Sep. 07, 2020