What's happening?

Korona Królów: 2x91

Odcinek 175

Baryczka oznajmia, że papież został poinformowany o siejącym zgorszenie zachowaniu Kazimierza. Polski władca wyrzuca posłańca złych wiadomości. Postanawia skutecznie uciszyć niewygodnego świadka.

Korona Królów: s2e91
Feb. 14, 2019