What's happening?

Korona Królów: 2x90

Odcinek 174

Gabija i Mikołaj potwierdzają Reginie doniesienia o planach ślubnych. W kuchni kobieta informuje Femkę o odejściu ochmistrzyni. Dziewczyna boi się, że nowa przełożona wyrzuci ją ze służby.

Korona Królów: s2e90
Feb. 13, 2019